BETA
Portal za nastavu književnosti

Svezame, otvori se

je alternativna čitanka, za 5, 6, 7, 8 i 9. razred osnovne škole, dostupna u štampanoj i online verziji. Njeni autori i autorice su Namir Ibrahimović, Amer Tikveša, Sanja Jurić, Klaudija Vuković, Željko Malinović, Dijana Pupić, Azra Rizvanbegović, Eldina Brulić, Asim Đelilović, Boriša Gavrilović i Nenad Veličković, urednikwebmaster Harun Šmrković
web-dizajn Nataša Perkovič i Tea Petrović

Zašto je ova čitanka alternativna?

Zato što je besplatna i dostupna na internetu.
Zato što je njen cilj da đaci čitaju knjige i kada ne moraju.
Zato što nije skučena na jedan jezik i jedan teritorij.
Zato što je zabavna.
Zato što je korisna.
Zato što je interaktivna.
(nastavi listu)

Šta sadrži Svezame, otvori se

Pet čitanki, koje se listaju klikom na marginu.
Prostor (teka) za svakog učenika i svaku učenicu u razredu da komentarišu sadržaj, rješavaju zadatke, pišu kritike, raspravljaju probleme, kreativno se izražavaju...
Školski pojmovnik književnih termina, s primjerima
Zanimljivo obrađene knjige lektire
Prostor za literarne sekcije i školske časopise

Kako se služi ovom čitankom?

Bez straha. Jednostavno. Intuitivno. Slobodno. Sa radošću. S ciljem: da se uživa u čitanju, da se misli o pročitanom, da se raspravlja o promišljenom, da čitajući postanemo bolji i srećniji ljudi.